การหลงสภาพการบินขณะทำการบินอยู่เหนือพื้นน้ำ

Empty Field Myopia ในการทำการบินในทะเลที่เรียบปราศจากคลื่น ไม่มีสิ่งเร้ามากระตุ้นต่อตา ทำให้ตาอยู่ในสภาวะพัก ซึ่งตาจะ Focus ภาพได้ที่ระยะ 1-2 เมตรเท่านั้น ไกลกว่านี้จะมองเห็นภาพไม่ชัดเจนจึงเกิดสภาวะคล้ายสายตาสั้นชั่วคราวได้ และการที่สายตาจะกลับคืนมามองภาพไกลได้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนั้นต้องใช้เวลาถึง 15 วินาที ซึ่งในอากาศยานความเร็วสูงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการบินได้ มีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสายตาสั้นชั่วคราวดังกล่าวนี้ได้คือ การเปลี่ยนจุดจ้องมองทุก 15 วินาที และจุดที่จ้องมองนั้นควรอยู่ห่างออกไปอย่างน้อย 20 ฟุต สิ่งที่แนะนำให้ปฏิบัติกันก็คือ การหันไปมองปลายปีกสลับกันทุก 15 วินาที 

Poor Height Cues
ในการทำการบินในทะเลที่เรียบปราศจากคลื่นพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะประมาณระดับความสูงของเพดานบินจากสายตาได้ เพราะเกินขีดความสามารถของดวงตามนุษย์ ดังนั้นจึงอย่าพยายามเชื่อสายตาตนเอง ในการประมาณค่าความสูงและควรที่จะต้อง check ค่าความสูงจากเครื่องวัดประกอบการบินบ่อยๆ ด้วย

Poor Horizon Definition
ผิวของผืนน้ำทะเลกับสีของท้องฟ้า ถ้าอยู่ในภาวะทะเลเรียบและท้องฟ้าสดใส สีของมันจะกลืนกันทำให้การสังเกตุเส้นขอบฟ้าไม่ชัดเจน มีกรณีตัวอย่างคือ กรณี F5 ซ้อมยิงเป้าลากที่อู่ตะเภามองแต่เป้าคิดว่าอยู่เหนือเส้นขอบฟ้าตลอดแต่เครื่องเสียระดับมาที่ 1.300 ฟุตไม่รู้ตัว โดยคิดว่ายังอยู่ที่ 13,000 ฟุต แต่โชคดีที่ครูการบินสั่งให้ดึงเครื่องขึ้นทัน ดังนั้นการป้องกันก็คือควรที่จะต้อง check และให้ความสนใจต่อเครื่องวัดประกอบการบินอยู่ตลอดเวลา

Glare
แสงสว่างจ้ามากๆ ในการบินเหนือผืนน้ำจะมีความเข้มของแสงสูงกว่าการบินเหนือพื้นดิน 2-3 เท่า เพราะจะมีแสงสะท้อนจากผืนน้ำมาเพิ่มความเข้มขึ้น ดังนั้นเพื่อการถนอมสายตาและประสิทธิภาพในการมองในภาวะที่มีแสงจ้ามากๆ การใช้แว่นกันแดดหรือ viser สีทึบกรองแสงจึ่งเป็นสิ่งจำเป็น

เรียบเรียงโดย : น.ต.ประภัสร์ กรรณ์เจียก

Article

หากคุณเป็นคนนึงที่โดยสารด้วยเครื่องบินบ่อยๆ น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของนักบินที่กล่าวแก่ผู้โดยสารก่อนเครื่องลงว่า “ช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดของคุณได้หมดลงไปแล้ว” นั่นไม่ได้เป็นเพียงการโอ้อวดของนักบินเท่านั้น แต่มันเป็นความจริงที่สุด ที่ว่า ผู้ที่โดยสารทางเครื่องบินจะได้รับช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุด เพราะหลังจากที่คุณก้าวเท้าลงจากเครื่องแล้ว คุณอาจต้องโดยสาร Taxi เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายของคุณ ลอ

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

 

1.อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี 

2.ถือ MEDICAL CERTIFICATE CLASS 1 

3.มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการบินและกฎหมายการบินทั่ว ๆ ไป 

4.ประสบการณ์ชั่วโมงบิน

 

พายุฟ้าคะนองกับผลกระทบต่อการบิน

พายุฟ้าคะนองเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีอันตรายอย่างยิ่งต่อเครื่องบินที่กำลังทำการบินอยู่ในอากาศทั้งในขณะบินอยู่ในเส้นทางบิน หรือขณะบินขึ้น-ลงสนามบิน เพราะในพายุฟ้าคะนองมีสภาวะอากาศที่เลวร้ายที่สุด มีลมกระโชกรุนแรง มีกระแสอากาศพัดขึ้น-ลงรุนแรงทำให้เครื่องบินที่บินผ่านเข้าไป หรือบินอยู่ใกล้เคียงได้รับความปั่นป่วน กระเทือน รู้สึกถูกกระแทก  ทำให้ความสูงของเครื่องบินเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่นักบินไม่สามารถรักษาระดับบินไว้ได้เป็นเหตุให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุตกมาแล้วมากมาย

 My first FLIGHT as a pilot, experience of a life time.

 

วันนี้ เป็นวันที่น่าตื่นเต้น จนต้องเขียนบันทึกเอาไว้ เพราะเป็นวันที่ผมได้ขึ้นบินในฐานะนักบินเป็นครั้งแรกในชีวิต!

What is Aviation Medicine ?

ปัจจุบันการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วคือ การเดินทางโดยทางอากาศ ด้วยเครื่องบิน จากสถิติพบว่า มีผู้โดยสารเครื่องบินจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้โลกเราทุกวันนี้แคบลง วิวัฒนาการด้านการบินได้เจริญรุดหน้าไปอย่างมาก วิศวกรสามารถประดิษฐ์และพัฒนาอากาศยานให้ล้ำหน้าไปมากเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์เราจะทนทานหรือปรับตัวได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยวิชาการด้านการแพทย์โดยเฉพาะเวชศาสตร์การบิน (Aviation medicine) เข้ามาช่วยปรับปรุงประยุกต์และพัฒนา

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information