ก่อนจะเป็นเที่ยวบินหนึ่งเที่ยวบิน

เบื้องหลังของการบินหนึ่งไฟลท์ ไม่ใช่แค่เติมน้ำมัน บรรทุกกระเป๋าและต้อนรับผู้โดยสาร ถ้าแค่เติมน้ำมัน เอากระเป๋าขึ้น ผู้โดยสารนั่งประจำที่ แล้วออกเดินทาง อย่างนั้นมันคือการเดินทางทางบก รถส่วนตัว รถทัวร์ รถไฟเท่านั้น ส่วนการเดินทางทางน้ำกับทางอากาศ มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมาย หนึ่งในนั้นคือการคำนวณ weight & balance ที่สำคัญมากต่อการขึ้น-ลงของอากาศยาน
Weight-Balance มีความสำคัญอย่างไร....

Weight มีผลอย่างมาก หากอากาศยานบรรทุกน้ำหนักเกิน อาจเกิดเหตุการณ์ เครื่องขึ้นไม่ไหว/ไถลออกนอก runway ตอน landing หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดอีกมากมาย

และไม่ใช่เพียงแค่นั้น การ overload ของอากาศยานก็มีได้หลายกรณี 

Over เพราะอะไร เพราะบรรทุกเกิน เพราะน้ำมันเกิน หรือเพราะอะไร..

Over ที่ไหน หมายถึงตอนไหน บางที เครื่องอาจจะโอเคตอนอยู่ที่ ramp โอเคตอน take off แต่ไม่โอเคตอน landing 

เพราะฉะนั้น การคำนวณน้ำหนักของเที่ยวบินแต่ละเที่ยวจึงมีความสำคัญมาก 

การจะรู้ว่าต้องใช้น้ำมันมากแค่ไหนในการเดินทาง ก็มาจากการคำนวณ เครื่องบินจะไม่มีการเติมเต็มถัง ทุกเที่ยวบินเหมือนเติมน้ำมันรถ เพราะน้ำมันที่บรรทุกขึ้นไป ก็เป็นน้ำหนักอีกประเภทหนึ่งที่ต้องนำมาคำนวณ

Balance หากจะอธิบายง่ายๆให้เห็นภาพ ลองนึกภาพเครื่องบินเป็นไม้กระดก มี center of garvity หรือ CG ที่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้ ตราบใดที่มันยังอยู่ในสมดุล ถ้าอากาศยานมีสภาพ หนักหน้า (noes heavy) หรือ หนักหลัง (tail heavy) มากเกินไป (out of balance/out of limits/out of trim ) ก็อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ดังนั้นการบรรทุกของใต้ท้องเครื่อง และการจัดที่นั่งผู้โดยสาร จึงไม่สามารถทำได้ตามใจเหมือนการบรรทุกของเข้าท้ายรถ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://my.dek-d.com/micky-love-love/blog/?blog_id=10063342

Article

หากคุณเป็นคนนึงที่โดยสารด้วยเครื่องบินบ่อยๆ น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของนักบินที่กล่าวแก่ผู้โดยสารก่อนเครื่องลงว่า “ช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดของคุณได้หมดลงไปแล้ว” นั่นไม่ได้เป็นเพียงการโอ้อวดของนักบินเท่านั้น แต่มันเป็นความจริงที่สุด ที่ว่า ผู้ที่โดยสารทางเครื่องบินจะได้รับช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุด เพราะหลังจากที่คุณก้าวเท้าลงจากเครื่องแล้ว คุณอาจต้องโดยสาร Taxi เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายของคุณ ลอ

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

 

1.อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี 

2.ถือ MEDICAL CERTIFICATE CLASS 1 

3.มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการบินและกฎหมายการบินทั่ว ๆ ไป 

4.ประสบการณ์ชั่วโมงบิน

 

พายุฟ้าคะนองกับผลกระทบต่อการบิน

พายุฟ้าคะนองเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีอันตรายอย่างยิ่งต่อเครื่องบินที่กำลังทำการบินอยู่ในอากาศทั้งในขณะบินอยู่ในเส้นทางบิน หรือขณะบินขึ้น-ลงสนามบิน เพราะในพายุฟ้าคะนองมีสภาวะอากาศที่เลวร้ายที่สุด มีลมกระโชกรุนแรง มีกระแสอากาศพัดขึ้น-ลงรุนแรงทำให้เครื่องบินที่บินผ่านเข้าไป หรือบินอยู่ใกล้เคียงได้รับความปั่นป่วน กระเทือน รู้สึกถูกกระแทก  ทำให้ความสูงของเครื่องบินเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่นักบินไม่สามารถรักษาระดับบินไว้ได้เป็นเหตุให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุตกมาแล้วมากมาย

 My first FLIGHT as a pilot, experience of a life time.

 

วันนี้ เป็นวันที่น่าตื่นเต้น จนต้องเขียนบันทึกเอาไว้ เพราะเป็นวันที่ผมได้ขึ้นบินในฐานะนักบินเป็นครั้งแรกในชีวิต!

What is Aviation Medicine ?

ปัจจุบันการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วคือ การเดินทางโดยทางอากาศ ด้วยเครื่องบิน จากสถิติพบว่า มีผู้โดยสารเครื่องบินจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้โลกเราทุกวันนี้แคบลง วิวัฒนาการด้านการบินได้เจริญรุดหน้าไปอย่างมาก วิศวกรสามารถประดิษฐ์และพัฒนาอากาศยานให้ล้ำหน้าไปมากเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์เราจะทนทานหรือปรับตัวได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยวิชาการด้านการแพทย์โดยเฉพาะเวชศาสตร์การบิน (Aviation medicine) เข้ามาช่วยปรับปรุงประยุกต์และพัฒนา

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information