จุดเริ่มต้นของ "อาชีพนักบิน"

เมื่อต้องการประกอบอาชีพนักบินพาณิชย์ ต้องเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot Licence: CPL) จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือน (DCA) ในการเลือกโรงเรียนการบิน ควรพิจารณาหลายๆ องค์ประกอบ เช่น สถานที่ตั้ง พื้นที่ในการฝึกบิน เครื่องบินและ Simulator ที่ใช้ในการเรียน สิ่งต่างๆ ที่โรงเรียนจะให้กับศิษย์ มีหลายคนพิจารณาเพียงแต่ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากไม๊ อยู่ใกล้กรุงเทพไม๊ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจริงๆ แล้วเป็นอุปสรรคในการเรียนบิน มีคนจบหลักสูตรนักบินปีละหลายๆ คน แต่บางคนไม่ได้งาน เนื่องจากการเลือกที่ผิดและไม่ตั้งใจเรียนเต็มที่

เมื่อเลือกโรงเรียนแล้ว ยื่นใบสมัครตามขั้นตอน ทางโรงเรียนการบินจะส่งไปตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบินจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือน ปัจจุบันการตรวจครั้งแรกตรวจได้ 2 แห่งด้วยกันคือ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ และศูนย์เวชศาสตร์การบิน ร.พ. กรุงเทพ เพื่อให้ได้ Class 1 (ช่วงเรียนใช้ Class 2 ก็ได้ แต่ก่อนขอสอบรับใบอนุญาต CPL ต้องได้ Class 1) แล้วก็มาเข้าเรียน

เพื่อประกอบการพิจารณา ผมขอให้ข้อมูลหลักสูตร CPL/ME/IR ของวิทยาลัยการบิน และสิ่งที่วิทยาลัยให้กับศิษย์การบินมากกว่าโรงเรียนอื่นๆ

 1. วิชาภาคพื้น 765 ชั่วโมง
 2. วิชาภาคอากาศ 194 ชั่วโมง (single 152, multi 42)
 3. Simulator 87 ชั่วโมง (FNPT 1 = 10, FNPT 2 = 41, Fixed Base Simulator Airbus A320 = 36)
 4. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2,190,000 บาท ราคานี้รวมค่าโรงแรม ค่าอาหาร ค่ารถรับส่ง ค่าตำรา/เอกสารการเรียน ค่าธรรมเนียมสอบรับใบอนุญาต ค่าเครื่องแบบ และอื่นๆ ตลอดหลักสูตร
 5. ระยะเวลาประมาณ 58 สัปดาห์

นอกเหนือจากหลักสูตร CPL/ME/IR ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนแล้ว วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้ให้สิ่งต่างๆกับศิษย์ ที่นอกเหนือจากโรงเรียนอื่นๆ ดังนี้

 1. วิชาภาคพื้น เราสอนถึงระดับนักบินพาณิชย์เอก (Airline Transport Pilot Licence: ATPL)
 2. ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน จะทำให้ศิษย์ใช้ภาษาได้ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเมื่อไปสอบ ICAO English Proficiency (กรมการบินพลเรือน กำหนดว่า ผู้ที่สอบ ICAO English Proficiency ได้ต่ำกว่า Level 4 จะไม่สามารถปฏิบัติการบินในเส้นทางระหว่างประเทศได้ สายการบินต่างๆ เมื่อรับสมัครนักบินจึงกำหนดว่าผู้สมัครต้องได้ ICAO English Proficiency อย่างน้อย Level 4)
 3. เครื่องบินใหม่ (เครื่องยนต์เดียวแบบ Diamond DA40, 2เครื่องยนต์แบบ Diamond DA42)
 4. Simulator มีถึง 3 แบบ คือ FNPT I, FNPT II และ Fixed Base Simulator (FBS) Airbus A320 ซึ่งเป็นโรงเรียนการบินแห่งเดียวในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ ที่มี Simulator ชนิดนี้
 5. มีเครื่องผาดแผลง Extra 300L เอาไว้ให้ศิษย์ฝึกแก้ไข เมื่อเครื่องบินอยู่ในท่าทางที่ผิดปกติ (unusual attitude recovery training หรือทางสายการบินเรียกว่า upset recovery training)
 6. เมื่อจบ CPL/ME/IR แล้ว วิทยาลัยจะฝึก MCC และ JOT Course กับ FBS A320 ให้ 36 ชม. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด ค่าใช้จ่ายส่วนที่แถมนี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 216,000 บาท

หลักสูตร MCC เป็นหลักสูตรที่มีความจำเป็นในการเตรียมนักบินก่อนไปทำการบินกับเครื่องบินที่ใช้นักบิน 2 คนขึ้นไป (Multi Pilot Aircraft) ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้และรับการฝึกต่างๆ เช่น ทักษะในการทำงานร่วมกับนักบินคนอื่น ความสัมพันธ์ระหว่างนักบิน การแบ่งภาระหน้าที่ การแบ่งการบริหารจัดการ การทำ checklist การทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือกันและกันทั้งในสภาพปกติ สภาพไม่ปกติและในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

บทความ โดย เรืออากาศตรี ชูชาติ ไม้น้อย (ครูภาคพื้น)

Article

หากคุณเป็นคนนึงที่โดยสารด้วยเครื่องบินบ่อยๆ น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของนักบินที่กล่าวแก่ผู้โดยสารก่อนเครื่องลงว่า “ช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดของคุณได้หมดลงไปแล้ว” นั่นไม่ได้เป็นเพียงการโอ้อวดของนักบินเท่านั้น แต่มันเป็นความจริงที่สุด ที่ว่า ผู้ที่โดยสารทางเครื่องบินจะได้รับช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุด เพราะหลังจากที่คุณก้าวเท้าลงจากเครื่องแล้ว คุณอาจต้องโดยสาร Taxi เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายของคุณ ลอ

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

 

1.อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี 

2.ถือ MEDICAL CERTIFICATE CLASS 1 

3.มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการบินและกฎหมายการบินทั่ว ๆ ไป 

4.ประสบการณ์ชั่วโมงบิน

 

พายุฟ้าคะนองกับผลกระทบต่อการบิน

พายุฟ้าคะนองเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีอันตรายอย่างยิ่งต่อเครื่องบินที่กำลังทำการบินอยู่ในอากาศทั้งในขณะบินอยู่ในเส้นทางบิน หรือขณะบินขึ้น-ลงสนามบิน เพราะในพายุฟ้าคะนองมีสภาวะอากาศที่เลวร้ายที่สุด มีลมกระโชกรุนแรง มีกระแสอากาศพัดขึ้น-ลงรุนแรงทำให้เครื่องบินที่บินผ่านเข้าไป หรือบินอยู่ใกล้เคียงได้รับความปั่นป่วน กระเทือน รู้สึกถูกกระแทก  ทำให้ความสูงของเครื่องบินเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่นักบินไม่สามารถรักษาระดับบินไว้ได้เป็นเหตุให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุตกมาแล้วมากมาย

 My first FLIGHT as a pilot, experience of a life time.

 

วันนี้ เป็นวันที่น่าตื่นเต้น จนต้องเขียนบันทึกเอาไว้ เพราะเป็นวันที่ผมได้ขึ้นบินในฐานะนักบินเป็นครั้งแรกในชีวิต!

What is Aviation Medicine ?

ปัจจุบันการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วคือ การเดินทางโดยทางอากาศ ด้วยเครื่องบิน จากสถิติพบว่า มีผู้โดยสารเครื่องบินจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้โลกเราทุกวันนี้แคบลง วิวัฒนาการด้านการบินได้เจริญรุดหน้าไปอย่างมาก วิศวกรสามารถประดิษฐ์และพัฒนาอากาศยานให้ล้ำหน้าไปมากเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์เราจะทนทานหรือปรับตัวได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยวิชาการด้านการแพทย์โดยเฉพาะเวชศาสตร์การบิน (Aviation medicine) เข้ามาช่วยปรับปรุงประยุกต์และพัฒนา

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information