สายอาชีพนักบิน

ถ้าพูดถึงงานในสายอาชีพนักบิน ที่เห็นชัดๆ ก็จะแบ่งให้ชัดๆ เป็น 3 สายงาน คือนักบินของกองทัพต่างๆ  นักบินสายเกษตร และนักบินพาณิชย์ โดยสามารถอธิบายคร่าวๆ ได้ดังนี้
นักบินของกองทัพอากาศ
จะรับจากผู้ที่ผ่านการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายเรืออากาศ ที่มีความเหมาะสม ผ่านการสอบแข่งขันเข้าเป็นนักบิน โดยจะทำการฝึกที่  โรงเรียนการบินกำแพงแสน ของกองทัพอากาศในชั้นประถม และ มัธยม และแยกฝึกเฉพาะแบบอีกครั้ง
นักบินของกองทัพเรือ 
จะรับจากผู้ที่ผ่านการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายเรือที่มีความเหมาะสม ผ่านการสอบแข่งขัน เข้าเป็นนักบิน โดยของกองทัพเรือจะทำการฝากฝึกกับทางทอ. และ ทบ.

นักบินทหารบก

จะมีการรับสมัครนักบินเป็นสองแบบ คือรับโดยตรงจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และอีกส่วนคือรับจากทหารทั้งชั้นสัญญาบัตรและประทวน ที่มีปริญญาตรี และมีการเรียนเนื้อหาวิชา ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ตามที่กรมการบินทหารบกกำหนดและผ่านการสอบคัดเลือกของ ศูนย์การบินทหารบก โดยจะทำการฝึกศึกษากับที่ศูนย์การบินทหารบก ลพบุรี

นักบินกรมตำรวจ 

ในส่วนของกรมตำรวจนั้น จะทำการรับสมัครนักบินผู้ซึ่งถือ ใบอนุญาตินักบินพาณิชย์ตรี หรือ CPL(Commercial Pilot License)และ รับสมัครจาก นายตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร

มาสอบเพื่อทำการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เป็น นักบินของกรมตำรวจ

นักบินในสายงานเกษตร 

นักบินสายงานเกษตรก็จะมีทั้ง นักบินของโครงการฝนหลวง , นักบินกรมทรัพยากรฯ ซึ่งจะรับนักบินที่มีใบอนุญาตินักบินพาณิชย์ตรีและมีชั่วโมงบินที่สูงพอสมควร เพื่อที่จะทำงานในภารกิจที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงและต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีสายงานนักบินที่ทำหน้าที่ด้านการเกษตร เช่น โรยยาฆ่าแมลง , โรยเมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมในเมืองไทยมากนัก แต่ในต่างประเทศมีความนิยมอยู่พอสมควร

นักบินสายการบินพาณิชย์

นักบินพาณิชย์ นั้น ที่รู้กันก็จะมีนักบินในเครื่องบินโดยสายทั่วๆไป(Airline Pilot) ที่ได้ใช้บริการกันอยู่ และ นักบินในสายของขนส่งสินค้า ( Cargo) นั้นเองโดยในหัวข้อนี้จะขอกล่าวถึงนักบินในส่วนของ Airline เป็นหลัก ซึ่งในเมืองไทย ก็มีหลายสายการบินเหมือนกัน ที่ให้บริการด้านโดยสาร แต่สายงานนักบินพาณิชย์ที่ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดสำหรับเมืองไทยแล้ว บริษัทที่เปิดรับสมัครศิษย์การบินของตัวเองโดยทำเรื่องกู้ยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเรียนและมีสัญญาระหว่างกันที่เห็นเป็นรูปธรรมหลักๆ ก็จะมี ดังนี้

บริษัทการบินไทย 

ถ้าปีนั้นๆ ไม่มีปัญหาขัดข้องใดๆการบินไทยจะเปิดประกาศรับสมัครนักบินทุกปี และ มีการคัดเลือกบุคคลเข้าไปที่มีคุณภาพ ไม่มีเด็กเส้นเด็กฝากอย่างแน่นอนโดยการบินไทยจะมีการใช้นักจิตวิทยาชาวต่างชาติเข้ามาทำการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเข้าเป็นนักบินของการบินไทยดังนั้น ผู้ที่ผ่านเข้าเป็นนักบินของการบินไทยได้ ต้องผ่านด่าอรหันต์มากมาย ดังนั้น นักบินของการบินไทยจึงไม่ใช่แค่คนที่จะมีความรู้มากพอเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นคนที่พร้อม และ เหมาะสม สำหรับอาชีพนี้จริงๆ อาชีพที่ต้องรีบผิดชอบชีวิตคนอีกมากมายในแต่ละเที่ยวบิน

 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย

ซึ่งจะทำการรับสมัครนักบินโดยทำการสอบแต่ละลำดับขั้นของตัวเองเช่นกัน และยังต้องผ่านการสัมภาษณ์ด่านสุดท้ายกับกัปตันอาวุโส ซึ่งมีประสบการณ์สูงของบริษัทด้วย 

ส่วนบริษัทอื่นๆนั้น มีรับบ้างนานๆที และส่วนมากจะรับเป็นQualify Pilot ก็คือ ผู้ซึ่ง จบการบินทุนส่วนตัวได้รับใบอนุญาตินักบินพิชณ์ตรีมาแล้ว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.unigang.com/Article/4397

Article

หากคุณเป็นคนนึงที่โดยสารด้วยเครื่องบินบ่อยๆ น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของนักบินที่กล่าวแก่ผู้โดยสารก่อนเครื่องลงว่า “ช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดของคุณได้หมดลงไปแล้ว” นั่นไม่ได้เป็นเพียงการโอ้อวดของนักบินเท่านั้น แต่มันเป็นความจริงที่สุด ที่ว่า ผู้ที่โดยสารทางเครื่องบินจะได้รับช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุด เพราะหลังจากที่คุณก้าวเท้าลงจากเครื่องแล้ว คุณอาจต้องโดยสาร Taxi เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายของคุณ ลอ

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

 

1.อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี 

2.ถือ MEDICAL CERTIFICATE CLASS 1 

3.มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการบินและกฎหมายการบินทั่ว ๆ ไป 

4.ประสบการณ์ชั่วโมงบิน

 

พายุฟ้าคะนองกับผลกระทบต่อการบิน

พายุฟ้าคะนองเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีอันตรายอย่างยิ่งต่อเครื่องบินที่กำลังทำการบินอยู่ในอากาศทั้งในขณะบินอยู่ในเส้นทางบิน หรือขณะบินขึ้น-ลงสนามบิน เพราะในพายุฟ้าคะนองมีสภาวะอากาศที่เลวร้ายที่สุด มีลมกระโชกรุนแรง มีกระแสอากาศพัดขึ้น-ลงรุนแรงทำให้เครื่องบินที่บินผ่านเข้าไป หรือบินอยู่ใกล้เคียงได้รับความปั่นป่วน กระเทือน รู้สึกถูกกระแทก  ทำให้ความสูงของเครื่องบินเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่นักบินไม่สามารถรักษาระดับบินไว้ได้เป็นเหตุให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุตกมาแล้วมากมาย

 My first FLIGHT as a pilot, experience of a life time.

 

วันนี้ เป็นวันที่น่าตื่นเต้น จนต้องเขียนบันทึกเอาไว้ เพราะเป็นวันที่ผมได้ขึ้นบินในฐานะนักบินเป็นครั้งแรกในชีวิต!

What is Aviation Medicine ?

ปัจจุบันการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วคือ การเดินทางโดยทางอากาศ ด้วยเครื่องบิน จากสถิติพบว่า มีผู้โดยสารเครื่องบินจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้โลกเราทุกวันนี้แคบลง วิวัฒนาการด้านการบินได้เจริญรุดหน้าไปอย่างมาก วิศวกรสามารถประดิษฐ์และพัฒนาอากาศยานให้ล้ำหน้าไปมากเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์เราจะทนทานหรือปรับตัวได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยวิชาการด้านการแพทย์โดยเฉพาะเวชศาสตร์การบิน (Aviation medicine) เข้ามาช่วยปรับปรุงประยุกต์และพัฒนา

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information