เปิดบ้านการบิน เปิดโลกทัศน์เยาวชน

อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศมีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ได้มีการบุกเบิกด้านเทคโนโลยีการบิน ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ อุตสาหกรรมนี้ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการบินที่ทำให้การขนส่งทางอากาศมีความรวดเร็วมากขึ้น โดยตอบสนองความต้องการด้านปริมาณที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการลดต้นทุนของการดำเนินการ ได้ทำให้การเคลื่อนย้ายคน วัตถุ และสินค้า มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนอุตสาหกรรมนี้กลายมาเป็นปัจจัยหลักของระบบเศรษฐกิจโลก รวมทั้งทำให้สังคมกลายเป็นสังคมโลก (Global Society) ได้โดยสมบูรณ์

โครงการ "เปิดบ้านการบิน เปิดโลกทัศน์เยาวชน" เป็นหนึ่งในโครงการที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบโอกาสแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กๆในวัยอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้เด็กๆและเยาวชนเหล่านี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมด้านการบิน ซึ่งแต่เดิมนั้น เด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคอีสานมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว และไม่คุ้นเคยกับกลุ่มสายงานในอุตสาหกรรมการบิน ทั้งที่ภาคอีสาน มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 2 ประเทศ คือ ประเทศลาว และกัมพูชา

วิทยาลัยการบินนานาชาติ จึงเปิดบ้านต้อนรับเด็กๆและเยาวชน ให้เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงาน การเรียนการสอน และการฝึกบิน รวมถึงมอบโอกาสให้พวกเขาได้เข้ามาสัมผัสกับเครื่องบินแบบต่างๆอย่างใกล้ชิด และทุกครั้งจะมีวิทยากรคอยให้ความรู้ และมีกิจกรรมให้พวกเขาได้ร่วมสนุก เล่นเกม ตอบคำถาม ลุ้นรับรางวัล "เครื่องบินจำลองลำเล็ก" ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ จะได้รับทั้งความสนุกสนานและความรู้ทางด้านการบินกลับไปด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ ยังจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้คอยต้อนรับพวกเขาด้วย

Article

หากคุณเป็นคนนึงที่โดยสารด้วยเครื่องบินบ่อยๆ น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของนักบินที่กล่าวแก่ผู้โดยสารก่อนเครื่องลงว่า “ช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดของคุณได้หมดลงไปแล้ว” นั่นไม่ได้เป็นเพียงการโอ้อวดของนักบินเท่านั้น แต่มันเป็นความจริงที่สุด ที่ว่า ผู้ที่โดยสารทางเครื่องบินจะได้รับช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุด เพราะหลังจากที่คุณก้าวเท้าลงจากเครื่องแล้ว คุณอาจต้องโดยสาร Taxi เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายของคุณ ลอ

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

 

1.อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี 

2.ถือ MEDICAL CERTIFICATE CLASS 1 

3.มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการบินและกฎหมายการบินทั่ว ๆ ไป 

4.ประสบการณ์ชั่วโมงบิน

 

พายุฟ้าคะนองกับผลกระทบต่อการบิน

พายุฟ้าคะนองเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีอันตรายอย่างยิ่งต่อเครื่องบินที่กำลังทำการบินอยู่ในอากาศทั้งในขณะบินอยู่ในเส้นทางบิน หรือขณะบินขึ้น-ลงสนามบิน เพราะในพายุฟ้าคะนองมีสภาวะอากาศที่เลวร้ายที่สุด มีลมกระโชกรุนแรง มีกระแสอากาศพัดขึ้น-ลงรุนแรงทำให้เครื่องบินที่บินผ่านเข้าไป หรือบินอยู่ใกล้เคียงได้รับความปั่นป่วน กระเทือน รู้สึกถูกกระแทก  ทำให้ความสูงของเครื่องบินเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่นักบินไม่สามารถรักษาระดับบินไว้ได้เป็นเหตุให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุตกมาแล้วมากมาย

 My first FLIGHT as a pilot, experience of a life time.

 

วันนี้ เป็นวันที่น่าตื่นเต้น จนต้องเขียนบันทึกเอาไว้ เพราะเป็นวันที่ผมได้ขึ้นบินในฐานะนักบินเป็นครั้งแรกในชีวิต!

What is Aviation Medicine ?

ปัจจุบันการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วคือ การเดินทางโดยทางอากาศ ด้วยเครื่องบิน จากสถิติพบว่า มีผู้โดยสารเครื่องบินจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้โลกเราทุกวันนี้แคบลง วิวัฒนาการด้านการบินได้เจริญรุดหน้าไปอย่างมาก วิศวกรสามารถประดิษฐ์และพัฒนาอากาศยานให้ล้ำหน้าไปมากเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์เราจะทนทานหรือปรับตัวได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยวิชาการด้านการแพทย์โดยเฉพาะเวชศาสตร์การบิน (Aviation medicine) เข้ามาช่วยปรับปรุงประยุกต์และพัฒนา

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information