NIGHT FLYING : การบินกลางคืน

ในเวลากลางวัน  เราสามารถมองเห็นได้ดีกว่าเวลากลางคืน  เนื่องจากมีแสงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็น เรา จึงสามารถมองเห็นเส้นขอบฟ้า ภูเขา แม่น้ำ  ลำคลอง  ถนน และพื้นที่ต่างๆ โดยรอบชัดเจนความมืดเป็นสิ่งที่จำกัดการมองเห็นของเรา สิ่งที่เรามองเห็นและสามารถจำแนกได้เป็นอย่างดีในเวลากลางวัน  จะแตกต่างไป เมื่อเป็นเวลากลางคืน     แม่น้ำจะมองเห็นเป็นแนวเส้นสีดำ     ถนนจะมองเหมือนแนวดวงไฟ เป็นต้น
การบินกลางคืน  มีข้อได้เปรียบหลายประการ คือ สามารถสังเกตุเห็นอากาศยานเครื่องอื่นๆ ได้ง่ายชึ้น  สภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายและลมค่อนข้างจะสงบกว่าเวลากลางวัน  เป็นสภาวะที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการบินของอากาศยาน  สิ่งสำคัญ  2  อย่างที่เราต้องใช้ในการบินกลางคืนคือ  สายตาของเรา และเครื่องวัดประกอบการบิน

ทัศนวิสัยในเวลากลางคืน

ในเวลากลางวัน  สายตาของเราสามารถบอกถึงรายละเอียดของสิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดเจน     แต่ในเวลากลางคืน  สายตาของเราจะบอกได้เพียงรูปทรงของวัตถุที่เรามองเห็นเท่านั้น  ทำให้เราต้องคาดคะเนถึงสิ่งที่เรามองอยู่ในเวลากลางคืน

การมองเห็นในเวลากลางคืน

 ต้องใช้เวลาประมาณ  30  นาที  เพื่อปรับสายตาเราให้คุ้นเคยกับความมืด   เราสามารถเพื่มความสามารถในการมองเห็นในเวลากลางคืนได้  หากเราได้มีการฝึกและปฏิบัติดังนี้ 

 1.  อย่ามองหรือให้ตาสัมผัสแสงสว่างจ้าโดยตรงเพราะมันจะทำให้สายตาของเราลดความสามารถในการมองเห็นในเวลากลางคืน
 2. ใช้ไฟสีแดงในห้องนักบิน และปรับความเข้มของแสงไฟให้น้อยที่สุด แต่ให้เพียงพอต่อการมองเห็น
 3. อย่าจ้องมองเพียงจุดเดียวเป็นเวลานานๆ  จะต้องมองกวาดไปที่อื่นๆ  สม่ำเสมอ
 4. เราสามารถมองวัตถุต่างๆได้ดีขึ้น  หากเราไม่จ้องมองที่จุดศูนย์กลางของวัตถุ  แต่ใช้การมองกวาดโดยรอบวัตถุ  และใช้การเห็นรูปทรงด้านนอกของวัตถุโดยรอบแทน
 5. ถ้าการมองเห็นเริ่มเบลอ ( Blur ) ไม่ชัดเจนให้กระพริบตา

การอ่านเครื่องประกอบการบิน

เปิดและปรับแสงไฟให้มีแสงน้อย  แต่เพียงพอในการมองเห็นเครื่องวัดประกอบการบินโดย

 1. ปรับ  Rheostar ให้มีแสงไฟส่องเครื่องวัดให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 2. การอ่านเครื่องวัดประกอบการบินให้ใช้วิธีกวาดสายตา

การอ่านแผนที่

ในการบินเดินทาง ( cross - country ) การเดินอากาศมีความสำคัญในการบินกลางคืน 

 1. ศีกษาแผนทีอย่างละเอียดก่อนทำการบิน
 2. อย่าใช้สีแดงในการทำเครื่องหมายบนแผนที่เพราะสีแดงไม่สามารถมองเห็นได้ภายใต้แสงสีแดงของไฟภายในห้องนักบิน

สภาพอากาศ

สภาพอากาศที่ไม่ดีจะจำกัดในการมองเห็นในเวลากลางคืน เราต้องหลีกเลี่ยงการบินในสภาพอากาศที่เลวร้าย  มีพายุ  หมอก  ฯลฯ

การหลงสภาพ ( Vertigo )

ในเวลากลางวัน เรารู้ท่าทางการบินของอากาศยานโดยใช้การมองเปรียบเทียบกับเส้นขอบฟ้า ในเวลากลางคืนอาจจะมองไม่เห็นเส้นขอบฟ้า  เราอาจจะสับสนเห็นไฟจากบ้านเรือน  และตัวเมือง  เป็นดวงดาวและเห็นแสงจากดวงดาวกลายเป็นไฟจากบ้านเรือน  และตัวเมือง  เมื่อนักบินสูญเสียความรู้สึกสมดุลย์เรื่มสับสน  เป็นการเริ่มต้นการหลงสภาพโดยจะไม่รู้ท่าทางการบินของอากาศยานของตนเอง  และจะไม่รู้ว่ากำลังไต่  ร่อน  หรือเลี้ยวอยู่

เครื่องวัดประกอบการบิน  เป็นเครื่องช่วยเพื่อหลีกเลี่ยงการหลงสภาพ    โดยการ  cross check     เครื่องวัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ   โดยจะต้องสนใจและเชื่อมั่นใน

เครื่องวัดประกอบการบิน

การฝึกบินในสนามบิน

การฝึกบินในบริเวณสนามบินเป็นการฝึกทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติ    เป็นพื้นฐานที่ใช้ในการบินเดินทาง   การติดต่อสื่อสาร   ควบคุมในบริเวณสนามบินจะเกี่ยวข้องกับการใช้แสงไฟ

 เป็นเครื่องหมายสัญญาณต่างๆ เข้ามาควบคุมด้วย  โดยเฉพาะเมื่อเกิดกรณี วิทยุในการติดต่อสื่อสารเสีย ติดต่อกับหอบังคับการบินไม่ได

การตรวจก่อนบินในเวลากลางคืน

การตรวจก่อนบินอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญและควรทำการตรวจในขณะที่ยังมีแสงสว่างเพียงพอก่อนจะมืด  หากต้องทำการตรวจในเวลากลางคืน  ต้องใช้ไฟฉายช่วยส่องสว่างใน

การตรวจก่อนบิน

ในการตรวจอากาศยานก่อนทำการบิน จะต้องตรวจและมั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไปนี้ใช้การได้

 1. Position lights ( navigation lights )
 2. Landing lights
 3. Instrument lights
 4. Anticollision light
 5. วิทยุ

ข้อพึงระวัง จะต้องไม่ทำการบินกลางคืนหากอุปกรณ์ดังกล่าวช้างต้นใช้การไม่ได้

การบินในวงจรการบินของสนามบินเวลากลางคืน

การบินในวงจรการบินของสนามบินในเวลากลางคืน ปฏิบัติเช่นเดียวกับในเวลากลางวัน  มีเพิ่มเติมการใช้ไฟ  Landing light  เพิ่มเติมดังนี้

                 เปิดไฟ   Landing light  ณ  จุดต่างๆดังนี้

 1. Entry leg
 2. Final leg ( หมายเหตุ ติดต่อหอบังคับการบิน  แจ้งบริเวณที่จะลง )
 3. Take off leg
 4. Departure leg
 5. เมื่อนำอากาศยานจอด

 หมายเหตุ   เมื่อจอดอากาศยานไฟ Position light  จะต้องเปิดไว้จนกว่า  Main roter blade หยุดหมุนและโยงยึดเรียบร้อยจึงจะปิด

 

คำแนะนำเพื่มเติม

 1. ไฟฉาย เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการบินกลางคืน( ควรมีไว้ประจำตัว )
 2. ในการบินกลางคืนอากาศยานต้องเปิด Position lights
 3. ก่อนบินกลางคืนควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงสว่างมากๆ อย่างน้อย 20 นาที
 4. ในการกวาดสายตามองดูอากาศยานอื่นๆ  ในขณะทำการบินกลางคืนใช้วิธีมองเยื้องจากจุดศูนย์กลางยังวัตถุ และหลีกเลี่ยงการมอง  ณ  จุดใดจุดหนึ่งเป็นเวลานา
 5. การบินเพื่อเข้าทำการลง  ปฏิบัติเช่นเดียวกับในเวลากลางวัน

 

"ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์การบินทหารบก http://www.aavnc.com/Link/night%20flying.htm "

Article

หากคุณเป็นคนนึงที่โดยสารด้วยเครื่องบินบ่อยๆ น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของนักบินที่กล่าวแก่ผู้โดยสารก่อนเครื่องลงว่า “ช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดของคุณได้หมดลงไปแล้ว” นั่นไม่ได้เป็นเพียงการโอ้อวดของนักบินเท่านั้น แต่มันเป็นความจริงที่สุด ที่ว่า ผู้ที่โดยสารทางเครื่องบินจะได้รับช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุด เพราะหลังจากที่คุณก้าวเท้าลงจากเครื่องแล้ว คุณอาจต้องโดยสาร Taxi เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายของคุณ ลอ

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

 

1.อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี 

2.ถือ MEDICAL CERTIFICATE CLASS 1 

3.มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการบินและกฎหมายการบินทั่ว ๆ ไป 

4.ประสบการณ์ชั่วโมงบิน

 

พายุฟ้าคะนองกับผลกระทบต่อการบิน

พายุฟ้าคะนองเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีอันตรายอย่างยิ่งต่อเครื่องบินที่กำลังทำการบินอยู่ในอากาศทั้งในขณะบินอยู่ในเส้นทางบิน หรือขณะบินขึ้น-ลงสนามบิน เพราะในพายุฟ้าคะนองมีสภาวะอากาศที่เลวร้ายที่สุด มีลมกระโชกรุนแรง มีกระแสอากาศพัดขึ้น-ลงรุนแรงทำให้เครื่องบินที่บินผ่านเข้าไป หรือบินอยู่ใกล้เคียงได้รับความปั่นป่วน กระเทือน รู้สึกถูกกระแทก  ทำให้ความสูงของเครื่องบินเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่นักบินไม่สามารถรักษาระดับบินไว้ได้เป็นเหตุให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุตกมาแล้วมากมาย

 My first FLIGHT as a pilot, experience of a life time.

 

วันนี้ เป็นวันที่น่าตื่นเต้น จนต้องเขียนบันทึกเอาไว้ เพราะเป็นวันที่ผมได้ขึ้นบินในฐานะนักบินเป็นครั้งแรกในชีวิต!

What is Aviation Medicine ?

ปัจจุบันการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วคือ การเดินทางโดยทางอากาศ ด้วยเครื่องบิน จากสถิติพบว่า มีผู้โดยสารเครื่องบินจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้โลกเราทุกวันนี้แคบลง วิวัฒนาการด้านการบินได้เจริญรุดหน้าไปอย่างมาก วิศวกรสามารถประดิษฐ์และพัฒนาอากาศยานให้ล้ำหน้าไปมากเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์เราจะทนทานหรือปรับตัวได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยวิชาการด้านการแพทย์โดยเฉพาะเวชศาสตร์การบิน (Aviation medicine) เข้ามาช่วยปรับปรุงประยุกต์และพัฒนา

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information