ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนักบินเข้ารับทุน โครงการเร่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาขีดความความสามารถครูการบิน*3 เมย 60*

ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันนักบินเข้ารับทุนใน “โครงการเร่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาขีดความสามารถครูการบิน” จำนวน ๙ อัตรา สังกัดแผนกวิชาการฝึกบิน สำนักวิชาการฝึกนักบินนครพนม วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนักบินเข้ารับทุนใน “โครงการเร่งด่วนฟื้นฟูพัฒนาขีดความสามารถครูการบิน”  รายละเอียดประกาศตามไฟล์แนบ

Careers

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information