ประกาศรับสมัคร อาจารย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการบิน

เนื่องด้วยวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ เป็นพนักงานวิทยาลัยการบินนานาชาติ ประเภทตามสัญญา
จำนวน ๑ ตำแหน่ง  ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่หน้าเว็บวิทยาลัยการบินนานาชาติ 

Careers

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information