ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูการบิน **7 เม.ย 60**

            ตามที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานวิทยาลัยการบินนานาชาติ ตำแหน่ง ครูการบิน สำนักวิชาการฝึกนกบินนครพนม จำนวน 4 อัตรา ใน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 - 21 มีนาคม 2560 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงประกาศรายชื่อ
 
         ตามเอกสารแนบไฟล์

Careers

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information