ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักบินเข้ารับทุนโครงการเร่งด่วนฟื้นฟูขีดความสามารถครูการบิน * 19 เมย 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักบินเข้ารับทุนโครงการเร่งด่วนฟื้นฟูขีดความสามารถครูการบิน
ดังเอกสารแนบ

Careers

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information