ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสำนักเทคโนโลยีการบิน

ตามที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสำนักเทคโนโลยีการบิน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 - 9 มิถุนายน 2560 นั้น วิทยาลัยการบินนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ดังไฟล์แนบ

Careers

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information