ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานวิทยาลัยการบินนานาชาติ ตำแหน่ง อาจารย์ (สำนักวิชาเทคโนโลยีการบิน) 26 กค 60

ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานวิทยาลัยการบินนานาชาติ ตำแหน่ง อาจารย์ (สำนักวิชาเทคโนโลยีการบิน)  1 ตำแหน่ง
ระยะเวลารับสมัคร  26 กค 60 - 10 สค 60 
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ 

Careers

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information