** New ** ประกาศรับสมัครและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานวิทยาลัยการบินนานาชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาฝึกนักบินนครพนม **12 ตุลาคม 2560**

        ด้วยวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานวิทยาลัยการบินนานาชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการฝึกนักบินนครพนม จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงานประจำที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
     รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Careers

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information