บินผาดแผลง

การแสดงบินผาดแผลงของครูเหยี่ยวกับเครื่องบินผาดแผลง Extra 300L ในงาน 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ออกอากาศในรายการโทรทัศน์ "Photo Sroty" 

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information