บินผาดแผลงโชว์ วันเด็กแห่งชาติ 2556

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มอบความประทับใจให้แก่เด็กๆและผู้ปกครองที่มาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ ท่าอากาศยานจังหวัดนครพนม ด้วยกิจกรรมการบินผาดแผลง โดย ครูโม นาวาอากาศเอก ชยกฤต  วินญารัมธ์   นักบินกองทัพอากาศไทย ครูการบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ที่มาวาดลวดลายผาดแผลงบินน่านฟ้าจังหวัดนครพนม ซึ่งในวันนั้น ทำการบินโชว์ทั้ง 2 รอบ คือ รอบเวลา 11.00 น. และ รอบเวลา 13.00 น. นับว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันงานวันเด็กแห่งชาติ ที่เด็กๆหลายคนรอคอย

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information