เครื่องช่วยฝึกบินจำลอง FBS Airbus A320

เครื่องช่วยฝึกบินจำลอง FBS Airbus A320 เป็นเครื่องช่วยฝึกบินที่ทันสมัยที่สุด ไว้สำหรับการฝึกบินของศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) และหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (MPL) ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iac.npu.ac.th/home/facilities/fixed-base-simulator-airbus-320-ftd...

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information