แนะนำเครื่องบินแบบต่างๆของ IAC (IAC-FACILITIES)

แนะนำวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม สถาบันฝึกอบรมด้านการบินที่มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางด้านการบินที่ทันสมัย มีเครื่องบินที่ใช้ในการฝึกบินทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่

  1. เครื่องบิน 1 เครื่องยนต์ Diamond DA 40 จำนวน 6 ลำ
  2. เครื่องบิน 2 เครื่องยนต์ Diamond DA 42 จำนวน 4 ลำ
  3. เครื่องบินผาดแผลง Extra 300 L จำนวน 1 ลำ

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Simulator) FNPT I , FNPT II และ FBS Airbus A320 ฝึกให้ศิษย์การบินได้ฝึกบินอย่างครบครัน  ชมรายละเอียดอื่นๆได้ที่ http://iac.npu.ac.th 

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information