IAC ร่วมสนับสนุน "หนูน้อยจ้าวเวหา"

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม (International Aviation College, Nakhon Phanom University: IAC NPU) ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส และหน่วยงานในท้องถิ่น ให้การสนับสนุนโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “ หนูน้อยจ้าวเวหา” ประจำปี 2555

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information