เครื่องฝึกบินจำลองแบบ 1 เครื่องยนต์ (Single Engine)

english language

คุณสมบัติทั่วไป

 • Generic Piston Single Engine Simulator
 • Stick Flight Control
 • Spring loaded flight controls
 • ใช้คอมพิวเตอร์ 3 เครื่องในการควบคุม, จำลองสภาพการบิน

ส่วนประกอบหลัก

 • ห้องนักบิน (cockpit)
 • Instructor Station
 •  ระบบภาพจำลองเสมือน

ความสามารถในการจำลองภูมิประเทศและสภาพอากาศ

 • เช้ามืด , กลางวัน , เย็น , กลางคืน
 • ฝนตั้งแต่ระดับเบาจนถึงหนัก
 • ความเร็ว/ทิศทางลม
 • หิมะ และ ลูกเห็บ
 • จำลองทัศนวิสัยในการมองเห็น
 • จำลองภูมิประเทศ เช่น ภูเขา แม่น้ำ สภาพพื้นดินสูงต่ำและสภาพแวดล้อมสนามบินได้สมจริง

ความสามารถในการจำลองสภาพผิดปรกติของอากาศยาน

 • ระบบเครื่องยนต์ของอากาศยาน เช่น เครื่องยนต์ดับ, เครื่องยนต์ไฟไหม้ เป็นต้น
 • ระบบพื้นบังคับต่างๆ
 • ระบบเครื่องวัดประกอบการบิน
 • ระบบไฟฟ้าของเครื่องบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information