"IAC" ร่วมกิจกรรมวันวิทยศาสตร์ "IAC" ร่วมกิจกรรมวันวิทยศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ตึกคณะวิศกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบินนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนครพนม  มีการจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบินกับน้องๆที่สนใจ เล่นเกมแจกของรางวัล และถ่ายรูปกับพี่

              ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น

รับสมัครระบบรับตรง ประจำปี 2560

       เพื่อเป็นการกระจายโอกาศและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 

ตามที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันที่ 20 เมษายน 2560 และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที

ประกาศรายชื่อ บุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

ตามที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันที่ 20 เมษายน 2560 แล้วนั้น

สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

    ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น

การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานคณบดี วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" โดยมี พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ว่าราช

วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ ปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL รุ่นที่ 20

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับศิษย์การบินนักบินพาณิชย์ตรี CPL รุ่นที่ 20 เข้ารับการปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ และแนะนำความเป็นมาของสถาบัน การเตรียมตัวเพื่อพร้อมเข้ารับการฝึกกับหลักสูตรที่เข้มข้น พร้อมแนะนำบุคลาก

นักเรียนโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดี และมีอนาคต ในวันข้างหน้า

รับสมัครระบบรับตรง ประจำปี 2560

         ด้วยมหาวิทยาละยนครพนม จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
  

ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

            ตามที มหาวิทยาลัยนนครพนม ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2559 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยนครพนมจึงประกาศรายชื่อบุคคล ที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถ

 ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

          เพื่อเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.

รายละเอียด การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3

    เพื่อเป็นการกระจายโอกาส และเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
     ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับ ปวส. สาขาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

     ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครระบบรับตรง ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริห

 
เปิดรับสมัครระบบรับตรง ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน ประจำปี 2559
ปฎิทินการคัดเลือกระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2559
 

 Swensene มาถ่ายทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ IAC

      คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากบริษัท Swensene มาถ่ายทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมกับศิษย์การบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และรอยยิ้มของนายแบบนางแบบ ชมภาพสวยๆกันได้เลย

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน

        ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
 
   รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ระกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง

             ประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม
     เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงกลุ่มสนุก (สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษา ระดับอชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

    ด้วย มหาวิทยาลัยนครพนม กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น 
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบระบบรับตรง กลุ่มจังหวัดสนุก

     ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงกลุ่มสนุก (สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร) ประจำปี 2559 นั้น

 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี

             ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 

รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรครูการบิน

    วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรครูการบิน รุ่นที่ 4 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 จึงรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามใบสมัคร 

 สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

            ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน  

ประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม

                 ประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป ครั้งที่ 2

      ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป ครั้งที่ 2 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

การรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเป็นนักศึกษา วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาวิชากา

          การรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเป็นนักศึกษา วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาวิชาการบริหารการบิน

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป

          ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

    คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบิน และการศึกษา เพื่อเป็นความรู้และข้อมูลนำไปพัฒนา และประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการบินของเราให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น

สอบราคาจ้างปรับปรุงประตูและจัดทำประตูม้วน อาคารโรงเก็บอากาศยาน

       ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงประตูและจัดทำประตูม้วน อาคารโรงเก็บอากาศยาน จำนวน ๑ โครงการ ณ วิยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดโปรดดูตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

           ตามที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

            ตามที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

***ประกาศ จากวิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน จากที่ได้กำหนดสถานที่สอบ  ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม (นพว.) แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบใหม่เป็น วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ (สถานที่รับสมัคร) ใ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำแผนกภาคพื้น ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดโปรดดูที่เอกสารแนบ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ อันเป็นคุณูปการยิ่งแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้าน รวมถึงด้านการบิน ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี นับได้ว่า ทรงเป็น “เจ้าฟ้านักบ

In-flight Mock up Boeing 747

ห้องเรียนในการฝึกปฎิบัติการพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน In Flight Service Mock up พร้อมสำหรับการเรียนการสอน ปริญญาตรีิ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

หลักสูตรครูการบิน

ด้วยวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรครูการบิน รุ่นที่ 3 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 จึงรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว และบรรจุเป็นครูการบิน จำนวน 4 อัตรา

คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และแผนการดำเนินงาน ปี

ในปี 2557 นี้ นับเป็นการครบรอบ 7 ปี ของการสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ และเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 แห่งการพัฒนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้จัดทำโครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติขึ้น  เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ และพัฒนาการทางด้านการบิน

มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน แก่ศิษย์การบิน CPL-10 จำนวน 6 คน ได้แก่ 

กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07

ขอต้อนรับศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL-12 & MPL - 07 เข้าสู่รั้ววิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง งานนี้ พี่ๆศิษย์การบินจึงได้ช่วยกันจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ สนุกสนานเฮฮา ไม่มีความรุนแรง แต่อาจจะเลอะเทอะกันบ้าง

Congratulation on First Solo, MPL-06&CPL-11

ศิษย์การบินหลักสูตร MPL-06&CPL-11 ทำการบินเดี่ยวครั้งแรกได้สำเร็จแล้ว และนับได้ว่าเป็นการบินเดี่ยวครั้งแรกที่ทำได้ดี สมบูรณ์แบบมาก แม้ว่าจะเพิ่งฝึกบินกับครูการบินได้เพียง 10 ชั่วโมงเท่านั้น ที่สำคัญที่สุด หลังการบินเดี่ยวครั้งแรกได้สำเร็จ ครูการบิน ครูภาคพื้น รุ่นพี่

พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก

วันที่ 12 กันยายน 2556 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน แก่ศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่น 8 ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 6 คน พร้อมทั้งได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางบิน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมความพร้อมของวิทยาลัยก

วันที่ 23 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเข้าสู่ธุรกิจการขน ส่งทางอากาศใน AEC ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน

สินเชื่อ Pilot Training เพื่อนักบินฝึกหัด

ข่าวดี!! สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในหลักสูตรนักบิน โอกาสดีมาถึงแล้ว ...

การบินไทยรับสมัครนักบิน

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักบิน ประจำปี 2556 ประเภทผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Pilot)

คุณสมบัติ

- ชายไทย  อายุไม่เกิน  42 ปี (เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2514 เป็นต้นไป)

- พ้นพันธะทางทหาร

 พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ (CPL-11 และ MPL-06)

วันที่ 24 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ (CPL-11 และ MPL-06) โดยมี พลอากาศเอก วัลลภ  มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นประธานในพิธี โดยศิษย์การบินรุ่นใหม่นี้ ประกอบไปด้วย

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ศิษย์การบิน MPL-04

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย - เครื่องบิน รุ่นที่ 4 (MPL-04) ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน โดยในงานนี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก ท่านตรีภพ  ชินบูรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี รวมไ

First Solo (บินเดี่ยวครั้งแรก)ของ ศิษย์การบิน CPL-10

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 10 (CPL-10) ทั้ง 10 นาย ที่สามารถทำการบินเดี่ยวครั้งแรกได้สำเร็จ อย่างสวยหรู โดยไม่มีครูนั่งไปด้วย การตัดสินใจทำอะไรก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเอง บวกกับความรู้ทั้งหมดที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูการบิน ในสถานการณ์ตอ

Special view from Airbus A320 cockpit

วันที่ 22 เมษายน 2556 รศ.ดร.สุวิทย์  เลาหศิริวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีโอกาสเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ สู่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยใช้บริการเที่ยวบินของสายการบินลาว นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่ท่านอธิการบดีฯ ได้เดินทางในไฟล์ทที่ศิษย์เก่า ของวิทยาลัยการบินนาน

พิธีประดับปีกนักบินส่วนบุคคล แก่ศิษย์การบิน CPL-08

วัน ที่ 2 เมษายน 2556 วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้จัดพิธีประดับปีกนักบินส่วนบุคคล ให้แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 8 ที่สามารถสอบผ่านใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลจากกรมการบินพลเรือน โดยมี พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์  ประธานกรรมการอำนวยการ

2 เมษายน 2556 วันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ ครบรอบ 6 ปี

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2550 นับจนวันนี้ ครบรอบ 6 ปี จึงได้จัดงานวันครบรอบการสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติขึ้น ในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีทางสงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารการบิน และได้ทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างอากาศยาน

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการศึกษาในการผลิตช่างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และผลิตช่างเทคนิคระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)ครอบคลุมหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยนครพนมและยังมีวิทยาลัยการบินนานาชาติ

งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL -10

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 18.30 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมศรีเทพ จังหวัดนครพนม วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 10

ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-10

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 10 (CPL-10)

การบิน

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ให้การต้อนรับน้องๆนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 จากโรงเรียนเมืองนครพนม ซึ่งคุณครูได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อพาน้องๆเข้ามาสัมผัสกับเครื่องบินแบบต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกบินของวิืทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 8 ที่สามารถสอบผ่านใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลจากกรมการบินพลเรือน และได้รับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน (PPL) รวมถึงศิษย์การบิน CPL รุ่นที่ 9 และ MPL รุ่นที่ 5 จำนวน 21 คน

โอกาสของธุรกิจสายการบินโลว์คอสต์ปี 2556 กับการเข้าสู่ AEC

ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำมีอุณหภูมิการแข่งขันที่รุนแรง ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำต่างต้องปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อรอง รับการแข่งขันที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำยังได้มีการขยายเส้นทางบินใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ครอบคลุมมากขึ้น

first solo

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบิน MPL- 05 นักบินฝึกหัด ทุนจากบริษัทการบินไทย (จำกัด) มหาชน และศิษย์การบิน CPL - 09  ที่สามารถทำการบินเดี่ยวครั้งแรกได้อย่างยอดเยี่ยม และสมบูรณ์แบบมากที่สุด 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม ปรับทัพประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากการประสบปัญหาขาดแคลนนักบินที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล หลังการเปิดเสรีทางการบินรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งวิทยาลัยการบินนานาชาติขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550

พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบิน หลักสูตรนัดบินผู้ช่วย - เครื่องบิน รุ่นที่ 3 (Multi-Crew Pilot Licence : MPL-03) ทั้ง 12 นาย ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินให้แก่ศิษย์การบินที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555

อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยยูเกะ

ดร.โคอิชิ คุสุเมะ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากวิทยาลัยยูเกะ ประเทศญี่ปุ่น ( Yuge National College of Maritime Technology) พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนของวิทยาลัยการบินนานาชาติ

ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน

ขอแสดงความยินกับศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เครื่องบิน  รุ่นที่ 7 ทั้ง 5 นาย  ที่สำเร็จการศึกษา และได้รับประกาศนียบัตรนักบินพาณิชย์ตรี พร้อมทั้งได้รับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางบิน

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 07.45 น. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดจัดพิธีถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ"

รับน้องศิษย์การบิน

หลังจากเข้ารับการปฐมนิเทศในช่วงเช้า ก็ถึงเวลาที่น้องๆศิษย์การบิน CPL-09 & MPL -05 จะได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ศิษย์การบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ โดยในภาคบ่ายของวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ได้มีกิจกรรมรับน้อง ซึ่งนับเป็นกิจกรรมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์

 ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-09 และ MPL-05

วันที่ 3 ธันวาคม 2555  วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ทำพิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินใหม่ จำนวน 21 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) รุ่นที่ 9 จำนวน 7 คน และศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน (MPL) รุ่นที่ 5

ฝึกบิน A320

ช่วงนี้น้องๆศิษย์การบิน MPL-03 ซึ่งเป็นศิษย์การบินที่ได้รับทุนจากบริษัทการบินไทย (จำกัด) มหาชน  กำลังเริ่มเข้ารับการฝึกบินกับเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง Airbus A320 เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปปฎิบัติบนเครื่องบินโดยสาร

วิธีปฎิบัติ  เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบิน นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของใครหลายๆคนที่ต้องการประหยัดเวลาในการเดินทาง เพื่อเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยวิธีอื่นๆแล้ว เครื่องบินโดยสารถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายและรวดเร็วที่สุด ยิ่งในปัจจุบันนี้ มีสายการบินที่ให้บริการในราคาประหยัดมากขึ้น

เรือไฟ ไหลขึ้นฟ้่า

ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมตามโครงการ "เรือไฟไหลขึ้นฟ้า" ในเทศกาลไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม  ประจำปี 2555 เพื่อเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

รางวัลสำหรับคนเก่ง "หนูน้อยจ้าวเวหา"

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การสนับสนุนรางวัลสุดพิเศษ แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุในรายการ "หนูน้อยจ้าวเวหา" ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ให้น้องๆได้สัมผัสประสบการณ์อันสุดพิเศษ ด้วยการนั่งเครื่องบินแบบ 1 เครื่องยนต์ DA40

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 7 ที่ได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล จากกรมการบินพลเรือน ซึ่งวิทยาลัยฯได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน (ประเภทครึ่งปีก)  โดยมี เรือเอกทวนทอง  ผูกบุญเชิด  ผู้อำนวยการสำนักการฝึกบิน

Congratulations on First Solo  CPL - 08

ผ่านพ้นไปอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 8 โดยศิษย์การบินทั้ง 10 นาย สามารถทำการบินเดี่ยวได้อย่างปลอดภัยและสมบูรณ์แบบที่สุด นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการก้าวเข้าสู่อาชีพนักบินในอนาคต

การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2555 (SAREX 2012)

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2555 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมจัดนิทรรศการเชิงวิชาการในงาน "การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2555 (SAREX 2012)" ณ สนามบินกองทัพบกสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

"First Flight" ของศิษย์การบิน CPL-08

หลังจากที่เรียนวิชาภาคพื้น จนมีความรู้พื้นฐานทางด้านการบินในทุกเรื่องแล้ว ก็ถึงเวลาที่ศิษย๋การบินหลักสูตรนัิกบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 8 (CPL - 08 ) เฝ้านับวันรอคอย นั่นคือวันที่จะได้เริ่มขับเครื่องบินเป็นครั้งแรกในชีวิต 

บูธนิทรรศการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เนื่องในวันครบรอบ 7 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม ( 2 กันยายน 2555) ซึ่งในปีนี้จัดงานเฉลิมฉลองที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยร่วมจัดบูธนิทรรศการ และแสดงผลงานทางวิชาการเป็นจำนวนมาก

ถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค"

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ NBT มาถ่ายทำรายการ "รอบภูมิภาค" ซึ่งเป็นการถ่ายทำสกรุ๊ปพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม (2 กันยายน 2555) 
รายการนี้จะออกอากาศในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 15.05 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT

บูธนิทรรศการ

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.3 และ ม.5 และงานแนะแนวโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังอุบลราชธานี จัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในสายการอาชีพการบิน ในงาน "ออกแบบอนาคตเด็กไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ

flying School

น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม พร้อมคณะครู จำนวน 25 คน ขออนุญาตเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยการบินนานาชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ทั้งนี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้ให้ความสนใจการดำเนินงานใน

เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน IAC

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้การต้อนรับ Yuan-Kuang Guu,Ph.D.

กิจกรรมรับน้อง

ในนามของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ขอกล่าวคำว่า "ยินดีต้อนรับศิษย์การบินน้องใหม่"  ซึ่งในเดือน กรกฎาคม 2555  วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับศิษย์การบิน ในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) รุ่นที่ 8 จำนวน 10 นาย 

เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ นำโดย รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยการบินนานาชาติ โดยมี พล.อ.อ.

พิธีมอบประกาศนียบัตร

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) รุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรนักบินพาณิชย์ตรีและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางบิน ซึ่งเป็นปีกที่มีสัญลักษณ์ IAC และอินทนู 2 ขีด อันเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่า บัดนี้ ศิษย์การบินได้สำเร็

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร ME,IR

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฐกล นาคะประเสริฐ ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Multi–engine Rating (ME) และ Instrument Rating (IR) ซึ่งมีพิธีมอบประกาศนียบัตรในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักการฝึกบิน โดยมีพลอากาศเอก วัลลภ มีสมศัพย์ คณบดี เป็นประธานในพิธี

หนูน้อยจ้าวเวหา

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส และหน่วยงานในท้องถิ่น ให้การสนับสนุนโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุ บังคับ “ หนูน้อยจ้าวเวหา”  ประจำปี 2555

เยี่ยมชมการบิน

ขอต้อนรับคณะครูและน้องๆนักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) จังหวัดนครพนม ที่มาเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการบิน ที่วิทยาลัยการบินนานานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555

First Solo Party -  MPL04

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย - เครื่องบิน (Multi-Crew Pilot Licence:MPL) รุ่นที่ 4 นักบินฝึกหัดจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ทั้ง 14 คน ที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด นับว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่สำคัญยิ่ง

ประสบการณ์บินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo)

การเรียนการสอนของศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ยังอยู่ในช่วงของการฝึกบินและเริ่มทำการบินเดี่ยว (First Solo) ไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำการบินเดี่ยวก็กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากครูการ บินอย่างตั้งอกตั้งใจ เพื่อให้การบินเดี่ยวครั้งแรกนี้

ศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4 นักบินฝึกหัดจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินแห่งชาติไทย ที่มอบความไว้วางใจส่งนักบินฝึกหัดหลักสูตร MPL มาเรียนบินและรับการฝึกอบรมด้านการบินที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ ซึ่งศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4นี้ เริ่มเรียนบิน (flight School ) เมื่อวัน

ฝึกบิน

หลังจากได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากครูการบินและพี่ๆศิษย์การบิน เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมาแล้วนั้น ตอนนี้น้องๆศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย - เครื่องบิน (Multi-Crew Pilot Licence - Aeroplane) หรือ MPL รุ่นที่ 4 กำลังรับการฝึกอบรมด้านการบิน (Flight School)

พิธีมอบประกาศนียบัตร MPL 02

วันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 19.00 น. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน และมอบประกาศนียบัตร แก่ศิษย์การบินที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินผู้ช่วย - เครื่องบิน MPL รุ่นที่ 2 และเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4 ณ ห้องแม่น้ำโขง โรงแรมวิวโขง จังหวัดนครพนม

รับน้องศิษย์การบิน MPL 04

       ศิษย์การบินวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมรับน้อง MPL รุ่นที่ 4 ที่บริเวณโรงเก็บอากาศยานตลอดช่วงบ่ายของวันที่ 23 เมษายน 2555 กิจกรรมรับน้องครั้งนี้จัดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน

วิทยาลัยการบินนานาชาติให้การสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4

          ขอต้อนรับศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน (Multi-Crew Pilot Licence : MPL ) รุ่นที่ 4 จากบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน เข้าสู่รั้ววิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม   ศิษย์การบินในรุ่นนี้ มีทั้งหมด 14 นาย ได้แก่

2 เมษายน 2555 ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ

มหาวิทยาลัยนครพนม ก่อตั้งขึ้นจากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาหลาย ๆ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครพนม และจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ได้มีการคาดการณ์ความต้องการบุคลากรด้านการบินเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินที่มีการขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน

การให้ทุนการศึกษาศิษย์การบิน

วิทยาลัย การบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดที่จะให้ทุนการศึกษาแก่ชาวนครพนมเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ ตรี-เครื่องบินอาศัยอำนาจตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยวิทยาลัยการบินนานาชาติ พ.ศ.2550 ข้อ 15 เห็นควรออกประกาศการให้ทุนการศึกษาศิษย์การบินที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ดังนี้

Congratulation on First Solo MPL03

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน (Multi Crew Pilot Licence : MPL-03) ที่ผ่านการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) 

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน จากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งแต่ละท่านได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเรียนวิชาภาคทฤษฎี และการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้บุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพ

ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับการบินเดี่ยวครั้งแรกของศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน รุ่นที่ 3 (Multi-Crew Pilot Licence : MPL -03 )  จำนวน 12 คน

ภาพบรรยากาศการฝึกบิน  (MPL -03)

หลังจากที่สะสมความรู้จากการเรียนวิชาภาคพื้น (Ground School) ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ก็ได้เวลาที่น้องๆศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน ต้องเริ่มฝึกบินกับเครื่องบินแบบ 1 เครื่องยนต์ (DA40)

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ซึ่งปีนี้วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมกับท่าอากาศยานนครพนม และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมมหกรรมการบินอย่างยิ่งใหญ่อลังการ เพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษแก่น้องๆเยาวชนทุกคน 

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับท่าอากาศยานนครพนม จัดกิจกรรมวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่อลังการณ์ เด็กๆจะได้พบกับกิจกรรมในงานดังนี้

ถวายพระพร

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และศิษย์การบิน ร่วมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554  นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร  พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครอง จำนวน 65 คน เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ โดยมีพลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์  คณบดี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

การแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554

พลอากาศเอก วัลลภ มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้จัดการแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2554 และ แผนการดำเนินงานในอนาคต ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม แก่สื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการฝึกบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ทำพิธีปฐมนิเทศน์ศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน รุ่นที่ 3 (MPL – 03) ณ ห้องประชุม อาคารสำนักการฝึกบิน โดยมี พลอากาศเอก วัลลภ มีสมศัพย์  คณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน รุ่นท

พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน

วันที่ 6 ธันวาคม 2554 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน แก่ศิษย์การบินที่สามารถสอบผ่านใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน (PPL) ได้สำเร็จ  ได้แก่

CPL-07 First Solo

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 7  ที่สามารถทำการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ได้อย่างสมบูรณ์แบบและปลอดภัย นับเป็นประสบการณ์ที่จะประทับอยู่ในความทรงจำของชีวิตนักบินตลอดไป

CPL รุ่นที่ 7 ฝึกบิน

ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) รุ่นที่ 7 เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งในรุ่นนี้ มีศิษย์การบินจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่

น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดฉิม เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครอง จำนวน 99 คน เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ

ปฐมนิเทศน์ CPL - 07

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักการฝึกบิน  พลอากาศเอกวัลลภ  มีสมศัพท์  คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ และกล่าวต้อนรับศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 7

พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 วิทยาลัยการบินนานาชาติ นำโดย พลอากาศเอกวัลลภ  มีสมศัพท์  คณบดี ได้เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน นักบินส่วนบุคคล

Xi'an Airshow 2011

พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมในงาน Global Pilot Traning Forum 2011 China International General Aviation Convention

ข่าวจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ ประชาสัมพันธ์เดือน พย.

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 พลอากาศเอกวัลลภ  มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด  ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และข้อตกลงในการส่งศิษย์การบินในเครือบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554  พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพท์ คณบดี  และเรือเอกทวนทอง  ผูกบุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักการฝึกบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ พร้อมด้วยพนักงานและศิษย์การบิน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสฉลองเปิดอาคารสำนักการฝึกบิน

IAC NPU นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ แก่นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย

พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์ คณบดี วิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม  นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อให้นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ได้ตัดสินใจเลือกวิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นสถานที่ฝึกอบรมทางด้านการบิน 

IAC NPU เข้าพบ อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว

วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 8.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพท์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ เข้าพบ ท่านยากัว ลอปางกาว (Mr.Yakua Lopangkao) อธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว และคณะ

เปิดฟ้าเมืองเลย

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมงาน "เปิดฟ้าเมืองเลย" ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2554 ณ ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย 

คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC

พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้ต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร ของมหาวิทยาลัยนครพนม ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและดูงานในการสร้างความรู้ความเข้าใจในวิทยาลัยการบินนานาชาติ

นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC

นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการการบิน รุ่น 3 เข้าเยี่ยมชม IAC

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน รุ่น 3 ที่ได้เดินทางมาปฐมนิเทศ ที่มหาวิทยาลัยนครพนม และได้มีโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ โรงเก็บอากาศยาน

อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชม IAC

อธิการบดี และคณบดีคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน สถานที่ และความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งศิษย์มาทำการฝึกบิน ตามโครงการความร่วมมือจัดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี

Dr. Kamol Kitsawad  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชม IAC

Dr. Kamol Kitsawad, University Registrar ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมความพร้อมในการจัดสถานศึกษาทางด้านการบิน ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

รศ.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC

รศ.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา Mr. Moncef Meddeb, Attache for Scientific and Higher Education Cooperation นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ณ ท่าอากาศยานนครพนม 

 

Civil Aviation Exhibition 2009

Civil Aviation Exhibition 2009 on 24 - 26 Jul 2009.

Setting up of A320 simulator

Setting up of A320 simulator on 14 - 30 Jan 2009.

Children's Day

Children's Day on 10 Jan 2009.

Mae Namkhong Agriculture fair

Mae Namkhong Agriculture fair on 8 - 11 Feb 2008.

Open House

Open House on 26 Jan 2008.

Opening of Ground School.

Opening of Ground School on 2 Sep 2007.

First Solo : MPL2 & CPL6

 MPL2 & PPL6 First Solo on 7 July 2011.

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบิน ของวิทยาล

คณะอาจารย์ – นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการบิน ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 

Lao DCA visited IAC

Lao DCA visited International Aviation College, Nakhon Phanom University on 29 Jan 2009 .

Thai Education Minister visited IAC

Thai Education Minister visited International Aviation College (IAC) , Nakhonphanom University on 23 Nov 2008 .

Phetchaburi Rajabhat University visited IAC

Phetchaburi Rajabhat University visited International Aviation College (IAC) , Nakhonphanom University on 29 Oct 2008 .

Vietnam Airlines visited  IAC

Vietnam Airlines visited International Aviation College (IAC) , Nakhonphanom University on 28 Sep 2008 .

Laos Airlines visited IAC

Laos Airlines visited International Aviation College (IAC) , Nakhonphanom University on 22 Aug 2008 .

Thai Navy visited IAC

Thai Navy visited International Aviation College (IAC) , Nakhonphanom University on 7 Aug 2008 .

Thai Squadron Officer School visited IAC

Thai Squadron Officer School visited International Aviation College (IAC) , Nakhonphanom University on 6 Aug 2008 .

Vietnamese's students visited IAC

Vietnamese's students visited International Aviation College (IAC) , Nakhonphanom University on 24 June 2008 .

Director of One-Two-Go Airlines visited IAC

Director of One-Two-Go Airlines visited International Aviation College (IAC) , Nakhonphanom University on 16 Feb 2008 .

General Chowalit Youngjaiyut visited IAC

General Chowalit Youngjaiyut visited International Aviation College (IAC) , Nakhonphanom University on 14 Feb 2008 .

Air Force visited IAC

Air Force visited International Aviation College (IAC), Nakhonphanom University  on 12 Feb 2008 .

Official from Thai DCA visited IAC

Official from Thai DCA  visited International Aviation College (IAC), Nakhonphanom University  on 29 Jan 2008 .

Qatar Aeronautical College (QAC) visited IAC

Qatar Aeronautical College (QAC) visited International Aviation College (IAC), Nakhonphanom University  on 21 Jan 2008 .

Thai Airway International Public Company Limited visited IAC

Thai Airway International Public Company Limited visited International Aviation College (IAC), Nakhonphanom University  on 1 Sep 2007.

THAI Flight Training (TFT) ให้ฝึกศิษย์ทุนการบินไทย

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นโรงเรียนการบินแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจจาก THAI Flight Training (TFT) ให้ฝึกศิษย์ทุนการบินไทย ในหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (Multi-crew Pilot Licence: MPL)

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information