การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานคณบดี วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" โดยมี พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ และ รองศาสตร์จารย์ ดร.ประวิตร เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดป้ายตราสัญลักษณ์ พร้อมทั้งกล่าวคำยินดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 210 ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้
 
ภาพ/ข่าว : ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ พรมนิล

การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดโครงการ "ประชาสัมพันธ์เปิดบ้าน IAC" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information