การบินไทย รับสมัครนักบิน

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักบิน ประจำปี 2556 ประเภทผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Pilot)

คุณสมบัติ

- ชายไทย  อายุไม่เกิน  42 ปี (เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2514 เป็นต้นไป)

- พ้นพันธะทางทหาร

- ไม่มีประวัติอาชญากรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งขัดต่อระเบียบการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ไม่จำกัดสาขา)

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี  สอบผ่าน ICAO English Proficiency Level 4 ขึ้นไป

- สุขภาพดี สายตาดี ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

- จบหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี จากสถาบันการบินที่บริษัทฯยอมรับ

- เป็นนักบินปีกตรึง

- ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี

 

สมัครผ่าน Internet ระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2454-3658 , 0-2545-4093

www.tgpilotrecruitment.com

การบินไทยรับสมัครนักบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information