การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2555 (SAREX 2012)

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2555 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมจัดนิทรรศการเชิงวิชาการในงาน "การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2555 (SAREX 2012)" ณ สนามบินกองทัพบกสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการจัดบูธนิทรรศการเชิงวิชาการในครั้งนี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เข้าเยี่ยมชมบูธและพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รวมไปถึงสื่อมวลชนและชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2555 (SAREX 2012)
การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2555 (SAREX 2012)
การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2555 (SAREX 2012)
การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2555 (SAREX 2012)
การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2555 (SAREX 2012)
การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2555 (SAREX 2012)
การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2555 (SAREX 2012)
การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2555 (SAREX 2012)

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information