การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน

ด้วยวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรครูการบิน รุ่นที่ 3 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 จึงรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว และบรรจุเป็นครูการบิน จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วย

หลักสูตรครูการบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information