การรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเป็นนักศึกษา วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาวิชาการบริหารการบิน

          การรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเป็นนักศึกษา วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาวิชาการบริหารการบิน
          วิทยาลัยการบินนานาชาติ ประกาศบุคคลที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาการบริหารการบิน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ตรวจสอบรายชื่อตามประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ทางเว็บไซต์ www.npu.ac.th หรือ http://entry.npu.ac.th/entry/
  2. ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

    รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาวโหลด                                                

การรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเป็นนักศึกษา วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาวิชากา

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information