กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-09 & MPL-05

หลังจากเข้ารับการปฐมนิเทศในช่วงเช้า ก็ถึงเวลาที่น้องๆศิษย์การบิน CPL-09 & MPL -05 จะได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ศิษย์การบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ โดยในภาคบ่ายของวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ได้มีกิจกรรมรับน้อง ซึ่งนับเป็นกิจกรรมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ มีทั้งกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม และกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

รับน้องศิษย์การบิน
รับน้องศิษย์การบิน
รับน้องศิษย์การบิน
รับน้องศิษย์การบิน
รับน้องศิษย์การบิน
รับน้องศิษย์การบิน
รับน้องศิษย์การบิน
รับน้องศิษย์การบิน
รับน้องศิษย์การบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information