กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07

ขอต้อนรับศิษย์การบินรุ่นใหม่ CPL-12 & MPL - 07 เข้าสู่รั้ววิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง งานนี้ พี่ๆศิษย์การบินจึงได้ช่วยกันจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ สนุกสนานเฮฮา ไม่มีความรุนแรง แต่อาจจะเลอะเทอะกันบ้าง 
ไฮไลท์สนุกๆของกิจกรรมนี้ เริ่มต้นด้วยรุ่นพี่ให้น้องๆโบกมือต้อนรับเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าไปจอดยังบริเวณลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานนครพนม ศิษย์การบินของเราช่วยกันโบกมือจนนักบินต้องหันมามองและโบกมือทักทายน้องๆศิษย์การบินด้วยเช่นกัน
อีกพิธีการที่สำคัญ ที่รุ่นพี่ต้องการปลูกฝังให้น้องๆระลึกและเคารพต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักบิน โดยเฉพาะเครื่องบินที่ใช้ในการฝึกบิน จึงให้รุ่นน้องทำพิธีไหว้เครื่องบินและลอดใต้ท้องเครื่องบิน
กิจกรรมรับน้องครั้งนี้ จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนาน อบอุ่น เป็นกันเอง กระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เคารพธรรมชาติ เคารพผู้อื่น ซึ่งทั้งหมด นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเริ่มต้นเป็นนักบินที่ดีในอนาคต

กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07
กิจกรรมรับน้อง ศิษย์การบิน CPL-12 & MPL-07

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information