กิจกรรมรับน้อง MPL รุ่นที่ 4

       ศิษย์การบินวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมรับน้อง MPL รุ่นที่ 4 ที่บริเวณโรงเก็บอากาศยานตลอดช่วงบ่ายของวันที่ 23 เมษายน 2555 กิจกรรมรับน้องครั้งนี้จัดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน สร้างวินัยที่ดีในการเป็นศิษย์การบิน ทำให้กิจกรรมรับน้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของมิตรภาพอันดี ระหว่างรุ่นพี่ - รุ่นน้อง แม้อากาศจะร้อน แต่ศิษย์การบินทุกคนบอกว่า สู้ตาย...ครับผม!! 

รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04
รับน้องศิษย์การบิน MPL 04

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information