ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 8 ที่สามารถสอบผ่านใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลจากกรมการบินพลเรือน และได้รับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน (PPL) รวมถึงศิษย์การบิน CPL รุ่นที่ 9 และ MPL รุ่นที่ 5 จำนวน 21 คน ที่สามารถทำการบินเดี่ยวครั้งแรกได้อย่างสมบูรณ์แบบ วิทยาลัยการบินนานาชาติจึงได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินและงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบิน เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมศรีเทพ จังหวัดนครพนม 

ในการนี้ พลอากาศเอก วัลลภ  มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทแก่ศิษย์การบิน ความว่า

"ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ ๘ สามารถสอบผ่านใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล คือ นายอัฟฟาน ธรรมเตโช และนายวราชัย   กิตติศรีวรพันธุ์ รวมถึงศิษย์การบิน CPL รุ่นที่ ๙ และ MPL รุ่นที่ ๕ ที่สามารถทำการบินเดี่ยวครั้งแรกได้อย่างดี สมบูรณ์แบบ นับว่าเป็นความสำเร็จขั้นแรกของอาชีพนักบิน

การบินเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ประสาทสัมผัส ซึ่งหมายถึงความสามารถในการผสมผสานระหว่าง จิตใจ ประสาท ความคิด และร่างกาย หากผู้ทำการในอากาศ สามารถสังเกตรับรู้ นึกคิด ตัดสินใจ และลงมือแก้ไขได้ถูกต้อง การบินก็จะประสบผลสำเร็จ    แต่ถ้าหากเกิดผิดพลาด ไม่สังเกตเห็น คำนวณผิด กะผิด ไม่รู้ตำแหน่ง ลืมตรวจสอบ ก็เปรียบเหมือนตัวโดมิโนตัวหนึ่งที่ล้มลง ทำให้ตัวอื่นล้มตาม ดังนั้นการควบคุมปัจจัยภายในเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ   ถ้าโชคร้ายมีปัจจัยภายนอกมารบกวน จะยิ่งเป็นอันตราย ดังนั้นการทำการบินอย่างมีวินัย และหมั่นฝึกฝนฝีมือไว้จึงเป็นทางแก้ที่ดีที่สุด

การพัฒนาคนให้เข้ากันได้กับเครื่องบิน คือ ดัชนีชี้วัดสำคัญของ การเป็นนักบินที่ดี   ซึ่งควรจะพัฒนาจนถึงขั้นที่ว่า เครื่องบินเป็นเสมือนอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย  อันเป็นความพยายามที่จะหล่อหลอม คน กับ เครื่อง ให้เป็นหนึ่งเดียว แต่จะเป็นเช่นนั้นได้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความไว้วางใจ

สุดท้ายนี้ ขอฝากข้อคิดแก่ศิษย์การบินทุกคนว่า การเป็นนักบินที่ดี ไม่มีขาย อยากได้ ต้องตะกายไขว่คว้าเอง  เริ่มที่ตัวเอง พยายามรักษาภาพลักษณ์ของตนไว้ตลอดเวลา ทำตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ เตรียมการให้ดีก่อนบิน ประเมินค่าศักยภาพของตนอย่างแท้จริง มุ่งมั่นพัฒนา ลดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เสมอ"

 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินทุกท่าน
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินทุกท่าน
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินทุกท่าน
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินทุกท่าน
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินทุกท่าน
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินทุกท่าน
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินทุกท่าน
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินทุกท่าน
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินทุกท่าน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information