ข่าวจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ ประชาสัมพันธ์เดือน พย.

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 พลอากาศเอกวัลลภ  มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด  ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และข้อตกลงในการส่งศิษย์การบินในเครือบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมด้านการบินที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

ข่าวจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ ประชาสัมพันธ์เดือน พย.

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information