คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

    คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบิน และการศึกษา เพื่อเป็นความรู้และข้อมูลนำไปพัฒนา และประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการบินของเราให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information