งานทำบุญเลี้ยงพระวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554  พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพท์ คณบดี  และเรือเอกทวนทอง  ผูกบุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักการฝึกบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ พร้อมด้วยพนักงานและศิษย์การบิน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสฉลองเปิดอาคารสำนักการฝึกบิน ซึ่งในอาคารดังกล่าว ประกอบด้วยห้องทำงานของผู้อำนวยการสำนักการฝึกบิน หัวหน้าครูการบิน ห้องประชุม ห้องทานอาหารและห้องพักผ่อนสำหรับศิษย์การบิน โดยอาคารดังกล่าวอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงเก็บอากาศยาน วิทยาลัยการบินนานาชาติ

งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
งานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information