งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL -10

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 18.30 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมศรีเทพ จังหวัดนครพนม วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 10 อย่างอบอุ่น เป็นกันเอง โดยงานนี้ พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย เรือเอกทวนทอง  ผูกบุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักการฝึกบิน และครูการบิน ได้คล้องพวงมาลัยดอกไม้ เพื่อแสดงถึงการต้อนรับศิษย์การบินรุ่นใหม่ เข้าสู่รั้ววิทยาลัยการบินนานาชาติ อย่างเป็นทางการ จากนั้นจึงได้รับประทานอาหารร่วมกัน ระหว่างครู เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่และรุ่นน้อง ซึ่งบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความอบอุ่นประทับใจ 

งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL -10
งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL -10
งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL -10
งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL -10
งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL -10
งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL -10
งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL -10
งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL -10
งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL -10
งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL -10
งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL -10
งานเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน CPL -10

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information