ต้อนรับคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ นำโดย รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยการบินนานาชาติ โดยมี พล.อ.อ. วัลลภ  มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  เปิดบ้านต้อนรับด้วยไมตรีจิต ทั้งนี้ คณะผู้บริหารที่มาเยี่ยมชมได้ชมการสาธิตการขับเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง ( simulator) แบบต่างๆที่อาคารเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง โดยเฉพาะ เครื่องช่วยฝึกบินจำลอง Airbus A 320 สาธิตการขับเครื่องบิน โดย กัปตันนิพนธ์ งามเสน่ห์ อดีตกัปตันจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีชั่วโมงบินมากกว่า 20,000 ชั่วโมง  สร้างความประทับใจให้กับคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information