ต้อนรับคณะหน่วยงานจาก บริษัท Swensene มาถ่ายทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ IAC

      คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากบริษัท Swensene มาถ่ายทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมกับศิษย์การบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และรอยยิ้มของนายแบบนางแบบ ชมภาพสวยๆกันได้เลย

 Swensene มาถ่ายทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ IAC
 Swensene มาถ่ายทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ IAC
 Swensene มาถ่ายทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ IAC
 Swensene มาถ่ายทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ IAC
 Swensene มาถ่ายทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ IAC
 Swensene มาถ่ายทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ IAC
 Swensene มาถ่ายทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ IAC
 Swensene มาถ่ายทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ IAC

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information