ต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี)

ขอต้อนรับคณะครูและน้องๆนักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) จังหวัดนครพนม ที่มาเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการบิน ที่วิทยาลัยการบินนานานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555
น้องๆทุกคนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ และยังมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านการบินเบื้องต้นอีกด้วย พร้อมทั้งชมการสาธิตการฝึกขับเครื่องบินของพี่ๆศิษย์การบิน และร่วมสนุกกับการตอบคำถามชิงของรางวัล การมาเยี่ยมชมครั้งนี้ จึงได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นอย่างมาก

เยี่ยมชมการบิน
การบิน
โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี)
รับความรู้จากวิทยากร
ยิ้มหน่อยค่ะ
แจกรางวัล
แจกเครื่องบิน
วิทยากรให้ความรู้

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information