ต้อนรับอธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology,Taiwan

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้การต้อนรับ Yuan-Kuang Guu,Ph.D. President of National Pingtung University of Science and Technology,Taiwan พร้อมคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยการบินนานาชาติ และพบปะหารือถึงความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือในหลักสูตรต่างๆของทั้ง 2 สถาบัน
ในการนี้ พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิต มอบของที่ระลึก และพาเยี่ยมชมการดำเนินงานในส่วนต่างๆของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ครูการบินพาคณะผู้เยี่ยมชม บินชมทัศนียภาพอันสวยงาม เหนือน่านฟ้าจังหวัดนครพนม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เยี่ยมชมได้เป็นอย่างมาก

เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน IAC
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน IAC
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน IAC
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน IAC
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน IAC
Yuan-Kuang Guu,Ph.D.
Yuan-Kuang Guu,Ph.D.
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน IAC
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน IAC
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน IAC
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน IAC
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน IAC
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน IAC
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน IAC
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน IAC
เยี่ยมชมโรงเรียนการบิน IAC

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information