ถวายพระพร

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และศิษย์การบิน ร่วมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร
ถวายพระพร

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information