นักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ IAC

น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม พร้อมคณะครู จำนวน 25 คน ขออนุญาตเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยการบินนานาชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ทั้งนี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้ให้ความสนใจการดำเนินงานในแผนกช่างซ่อมบำรุงอากาศเป็นพิเศษ อีกทั้งยังรู้สึกประทับใจกับการให้ความรู้ของวิทยากร ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน สร้างความประทับใจให้กับน้องๆได้เป็นอย่างมาก และน้องๆที่มาเยี่ยมชมครั้งนี้ยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า จะตั้งใจเรียน พัฒนาทักษะ ฝึกฝนฝีมือจองตนให้ดี เพื่อจะได้ให้ตนมีฝีือเยี่ยมและเก่งเหมือนพี่ๆแผนกช่างซ่อมบำรุงอากาศยานของ IAC 

flying School
flying School
flying School
flying School
flying School
flying School
flying School
flying School
flying School
flying School
flying School
flying School

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information