นักเรียนโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดี และมีอนาคต ในวันข้างหน้า

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับนักเรียนชั้นประถม 1-6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร เข้ามาเยียมชมเครื่องบิน และการทำงานของพี่ๆ บุคลากรของวิทยาลัยการบินนานาชาติ เพื่อให้เด็กมีความรู้ด้านการบิน และมีแรงบรรดาลใจในอานาคตข้างหน้า ว่าอาชีพนักบินเป็นอาชีพที่สามารถเรียนรู้และศึกษาได้ ถ้าตั้งใจจริง ในครั้งนี้เด็กๆได้แสดงความสามารถให้พี่ๆ บุคลากรของ IAC ได้ดู อย่างสนุกสนานเป็นกันเอง และได้รับของรางวัลมากมาย

นักเรียนโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
นักเรียนโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
นักเรียนโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
นักเรียนโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
นักเรียนโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
นักเรียนโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
นักเรียนโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
นักเรียนโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
นักเรียนโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
นักเรียนโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
นักเรียนโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information