นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมความพร้อมของวิทยาลัยการบินนานาชาติ เพื่อเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งทางอากาศใน AEC

วันที่ 23 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเข้าสู่ธุรกิจการขน ส่งทางอากาศใน AEC ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน” แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา นอกจากนี้ยังมีการเสวนาโดยตัวแทนจากสายการบินในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของสายการบินในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมุมมองของสายการบิน”

“ผมมองว่าในอนาคต ถ้าเรามีการวางแผนที่ดีและมีการผลักดันอย่างเข้มแข็ง อุตสาหกรรมการบินจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (growth engine) ที่สำคัญ ต่อยอดจากอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบัน ที่ผ่านมา เรายังไม่มีการวางยุทธศาสตร์เรื่องนี้อย่างจริงจัง มาเลเซียเริ่มเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2540 เขาก้าวหน้าไปมากกว่าเราเยอะ แต่ผมเชื่อว่าเรามีจุดแข็งทั้งด้านที่ตั้ง ความเป็นศูนย์กลาง แรงงาน เราสามารถสู้คนอื่นได้แน่ แต่เราขาดสิ่งที่สำคัญคือ strategy และความชัดเจนจากภาครัฐ” และ “ท่านนายกฯ ได้มีนโยบายผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินอย่างเต็มที่ โดยได้ตั้งคณะทำงาน มีผมเป็นหัวหน้าทีม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย เช่น คมนาคม อุตสาหกรรม BOI สถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เราเป็นหนึ่งในผู้นำของภูมิภาคให้ได้” นายชัชชาติกล่าว

อ้างอิง

ขอขอบคุณภาพจากกันเกรานิวส์และแฟนเพจ ชัชชาติ สุทธิพันธุ์

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมความพร้อมของวิทยาลัยก
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมความพร้อมของวิทยาลัยก
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมความพร้อมของวิทยาลัยก
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมความพร้อมของวิทยาลัยก
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมความพร้อมของวิทยาลัยก
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมความพร้อมของวิทยาลัยก
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมความพร้อมของวิทยาลัยก
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมความพร้อมของวิทยาลัยก

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information