นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC
นาย โง ดึ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม IAC

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information