น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554  นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร  พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครอง จำนวน 65 คน เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ โดยมีพลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์  คณบดี และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
น้องๆทุกคนต่างให้ความสนใจกับเทคโนโลยีด้านการบินที่ทันสมัยของวิทยาลัยการบินนานาชาติ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเก็บอากาศยาน พร้อมชมเครื่องบินแบบต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งในวันนี้พี่ๆศิษย์การบินอยู่ในช่วงการเรียนภาคอากาศ จึงทำให้น้องๆได้ชมการสาธิตการขับเครื่องบินจากพี่ๆศิษย์การบินด้วย เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กนักเรียนที่มาเยี่ยมชม อีทั้งยังได้รับความรู้มากมายจากพี่ๆแผนกช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน และได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จากการทดลองขับเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำแผนกเครื่องช่วยฝึกบินจำลองคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 

น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information