บูธนิทรรศการ ในวันครบรอบ 7 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม (2 กันยายน 2555)

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เนื่องในวันครบรอบ 7 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม ( 2 กันยายน 2555) ซึ่งในปีนี้จัดงานเฉลิมฉลองที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยร่วมจัดบูธนิทรรศการ และแสดงผลงานทางวิชาการเป็นจำนวนมาก

บูธนิทรรศการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
บูธนิทรรศการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
บูธนิทรรศการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
บูธนิทรรศการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
บูธนิทรรศการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
บูธนิทรรศการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
บูธนิทรรศการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
บูธนิทรรศการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
บูธนิทรรศการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
บูธนิทรรศการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
บูธนิทรรศการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information