ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-09 และ MPL-05

วันที่ 3 ธันวาคม 2555  วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ทำพิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินใหม่ จำนวน 21 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) รุ่นที่ 9 จำนวน 7 คน และศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน (MPL) รุ่นที่ 5 นักบินฝึกหัดทุนจากบริษัทการบินไทย จำนวน 14 คน 
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินใหม่ครั้งนี้ เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ศิษย์การบินต่างให้การต้อนรับรุ่นน้องด้วยไมตรีจิต ในการนี้ พลอากาศเอกวัลลภ  มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้กล่าวให้โอกาส และข้อปฎิบัติในการเป็นศิษย์การบินที่ดี และแนะนำวิทยาลัยฯให้ศิษย์ใหม่ได้รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วย 

 ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-09 และ MPL-05
ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-09 และ MPL-05
ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-09 และ MPL-05
ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-09 และ MPL-05
ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-09 และ MPL-05
ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-09 และ MPL-05
ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-09 และ MPL-05
ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-09 และ MPL-05

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information