ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

                ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีนโยบายในการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561
                มหาวิทยาลัยนครพนม ขอนำส่งประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

Attachments: 

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information