ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3

    เพื่อเป็นการกระจายโอกาส และเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
     ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

รายละเอียด การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information