ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 4

       เพื่อเป็นการกระจายโอกาศและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 
       รายละเอียดตามลิ้งที่แนบ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 4
      ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
                                                                        http://entry.npu.ac.th/entry/

รับสมัครระบบรับตรง ประจำปี 2560

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information