ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/แววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง

     ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงกลุ่มสนุก (สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร) ประจำปี 2559 นั้น
     เพื่อให้เป็นการดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความรู้ทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/แววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร) ประจำปีการศึกษา 2559
 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบระบบรับตรง กลุ่มจังหวัดสนุก

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information