ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงกลุ่มสนุก ปี2559

             ประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม
     เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงกลุ่มสนุก (สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) ประจำปีการศึกษา 2559
     ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบวัดแววความเป็นครู/สอบสัมภาษณ์และบุคคลที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงกลุ่มสนุก (สกลนคร, มุกดาหาร, นครพนม) ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2558 
 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ระกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information